Beker der rechtvaardigheid


Liefje,
laat mijn verdriet altijd groter wezen
dan het jouwe
zodat het eromheen kan liggen
als armen

Wees niet droef als ik zal heengaan,
dan zal ik altijd aan je denken,

En anders ook


Herman de Coninck

Sommige mensen denken dat je de liefde kan bezitten. En dat als je die liefde bezit, dat het leven dan eenvoudig is.
Maar liefde is geen bezit.

Liefde is iets dat moet stromen.
Als een rivier.

Ik moet er niet aan denken een partner te hebben die wil dat zijn verdriet groter is dan dat van mij. En dat dat dan om mijn verdriet heen komt te liggen. Als armen.
De gedachte alleen al, blokkeert me.

Mag ik je een knuffel geven? – Nou, liever niet

Het voelt wel eens of het verdriet van alle mensen groter is dan dat van mij. Veel mensen gedragen zich vaak wel zo. Alsof het hier een soort verdrietwedstrijd is. Met al dat geknuffel.

Ik heb daar genoeg van.

Verdriet is volgens mij iets dat moet stromen.
Als een rivier.

Gisteren was ik in de stad voor een eenvoudige boodschap.
Omdat de winkel nog dicht was, liep ik door de stad en zag ik in de etalage van een winkel die al wél open was, iets heel erg moois.
Het was handgemaakt en daarom ver boven mijn budget. Hoewel ik nooit richtlijnen heb gekregen over wat mijn budget eigenlijk is.

Dus…

Ik kocht het.
En toen was het hek van de dam.

Geld is ook iets dat moet stromen, volgens mij.
Als een rivier.

Geld is energie.
Maar van zichzelf dood.
Liefde is ook energie.
Levensenergie.

Mensen verwarren dat wel eens met seks, lust en rock ’n roll.

Kan ik het ingewikkelder maken? – Nou, en of!

Levensenergie is niet gratis.
En ook niet te koop.
Je kunt het wél stelen.

Als alles stroomt,
is er altijd genoeg en nooit te veel.
Van alles.

Ik heb daar geen genoeg van.

P.s.

A – dwarsdoorsnede 
B – De beker kan tot een bepaald niveau worden gevuld, 
C – maar wordt de beker verder gevuld, 
D – dan zal deze volledig leeglopen.

De Beker der rechtvaardigheid is een uitvinding, die aan de wiskundige Pythagoras wordt toegeschreven. Het is een beker op een poot met in de poot een holle leiding. De beker is zo ontworpen dat deze vanzelf helemaal leegloopt wanneer deze te vol wordt geschonken. Er gebeurt eerst vanwege de wet van de communicerende vaten niets, maar wanneer de vloeistof in de beker eenmaal het punt heeft bereikt dat het kan gaan stromen, werkt de leiding in de poot als hevel en stroomt de beker leeg.

Bron: Wikipedia, vrije encyclopedie voor:
Mensen die te veel natuurkundelessen hebben gespijbeld of anderszins afwezig waren toen de belangrijke dingen werden uitgelegd en nooit cum laude zijn geslaagd in iets belangrijks.
En ook voor andere mensen.